Divu gadu garantija ★ Prece ir veikalā ★ Izsūtīšana uzreiz ★ Pilns elektrotransporta serviss

Privātuma politika

SIA “VIENSRATS.LV” (reģ.nr. 54103135531, juridiskā adrese Rīga, Hipokrāta iela 17 – 44, lv-1079) izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā.
Mēs rūpējamies par Jūsu personas datu drošību!
SIA “VIENSRATS.LV” nodrošina Jums vislabāko lietotāja pieredzi. Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Informāciju par Jums mēs iegūstam no dažādiem avotiem. Daļa no informācijas var būt personīga informācija, ko var izmantot lai Jūs identificētu (Jūsu vārds; uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs vai dzīvesvietas pasta adrese).
Izmantojot mūsu tīmekļa vietni lai iegādājoties preces vai pakalpojumus, Jūs apliecināt, ka saprotat Privātuma politiku, un piekrītat sekot izmaiņām tajā.
SIA “VIENSRATS.LV” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, tās tiek publicētas interneta vietnē www.VIENSRATS.LV. Lūdzu, pārlasiet to pirms atkārtotas pirkumu veikšanas.
Privātuma politika izskaidro kā SIA “VIENSRATS.LV” apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs lietojat mūsu vietnes pakalpojumus. Šī Politika Jums sniedz informāciju par to, kādu informāciju mēs ievācam, kā mēs to izmantojam un aizsargājam. Politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi no vietnes VIENSRATS.LV. Tālāk ir apkopota detalizēta informācija par Jūsu datu aizsardzību.
Personas datu ievākšana un lietošana
SIA “VIENSRATS.LV” apkopo par Jums iegūto informāciju, lai nodrošinātu vēl labākus pakalpojumus un lietotāja pieredzi. Mēs saglabājam atbildību par datu apstrādi un konfidencialitātes nozīmīgumu. SIA “VIENSRATS.LV” ievāc privātos datus, kas nepieciešami, lai Jūs sasniegtu mērķi – iegādātos preces, saņemtu pakalpojumus vai saņemtu informāciju. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tās Jums nav iespējams pirkumu veikt.
Informācijas iegūšana
1. Jūs sniedzat mums personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu; tālruņa numuru; e-pasta; preču vai pakalpojuma saņemšanas adresi), piesakoties pakalpojuma kontam mūsu vietnē, zvanot vai nosūtot e-pastu. Jūsu personīgie dati pēc līkumā noteikta laika tiek anonimizēti pēc pasūtījuma pabeigšanas (piegādes, anulēšanas vai atgriešanas).
2. Pasūtījuma apstrādes laikā, saziņa ar klientu notiek caur e-pastu un pa tālruni.
3. SIA “VIENSRATS.LV” izmanto sīkdatnes (nelielas datnes, kas glabājas Jūsu datora pārlūkprogrammā), vietnes funkcionalitātes nodrošināšanai; kā arī lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, skaitu un laiku un darbības efektivitātes uzlabošanai vietnē.
4. SIA “VIENSRATS.LV” Ieslēgtas sīkdatnes nodrošinās Jums labāku pieredzi un lietošanas ērtības, tās nav obligāti nepieciešamas vietnes pamatfunkcijām. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Jūsu ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
5. SIA “VIENSRATS.LV” var saņemt Jūsu kā vietnes lietotāja personīgo informāciju tikai no Jums personīgi un tikai tad, ja Jūs izmantojat vietnes pakalojumus (pasūtījumu reģistrāciju, sazinoties ar klientu apkalpošanas atbalstu, veicot atsauksmes par pirkumu vai pakalpojumu vai e-pastu).
Personas datu saņēmēji
Likumā noteiktajos gadījumos SIA “VIENSRATS.LV” var nodot informāciju trešajām personām. SIA “VIENSRATS.LV” var izmantot no vietnes lietotājiem iegūtu apkopotu informāciju, neidentificējot atsevišķas personas, ar mērķi labāk saprast kā tiek izmantotas vietnes, kā arī lai pētītu vietnes apmeklētāju ieradumus, uzlabotu vietnes.
1. Kad jūs pirkāt precēs un pakalpojumus, ko sniedz SIA “VIENSRATS.LV” vietne, mēs saņemam, apkopojam un apstrādājam šādu informāciju: Jūsu Vārdu, Uzvārdu, un kontakta datus: Jūsu tālruņa numuru; e-pasta adresi un piegādes adresi.
2. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;

2.1 Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.
3. Jūsu dati var tikt nodot trešajai personai – līzinga sabiedrībai tikai tajos gadījumos, ja Jūs vēlaties izmantot līzinga sabiedrības pakalpojumus, noformējot pasūtījumu un aizpildot atbilstošu veidlapu mūsu vietnē. SIA “VIENSRATS.LV” apkopo personas datus, kas nepieciešami, lai reģistrētu un noformētu pirkumu līzingā saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 8. punktu. Dati ir nepieciešami, lai identificētu personu, pārbaudītu personas maksātspēju un tie netiek nodoti trešajām personām citam mērķim.
4. Norādot savus personīgos datus preces iegādei līzingā, Jūs aplieciniet, ka dati ir aizpildīti pašrocīgi un tie ir patiesi. Jūs atļaujat kredītiestādēm bez papildu apstiprinājuma saņemt, nosūtīt un pārbaudīt visus Jūsu iesniegtos datus jebkurā datu bāzē vai reģistrā, kam ir likumdevēja noteiktas tiesības izpaust informāciju trešajām personām ar mērķi izvērtēt maksātspēju.
5. SIA “VIENSRATS.LV” datu apstrādātājiem – trešajām personām (datu centriem, atbalsta pakalpojumi, piegādes pakalpojumiem utml.) nodod tikai nepieciešamo datu apjomu konkrētā uzdevuma izpildei vai pakalpojuma sniegšanai. Trešās personas nevar izmantot Jūsu datus citiem mērķiem vai nodot citām personām bez SIA “VIENSRATS.LV” piekrišanas. Apstrādātāji nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar SIA “VIENSRATS.LV”.
6. Personas dati var tikt nodoti kompetentajām valsts iestādēm, tiesībsargājošajām iestādēm (policijai, u. c.) uzraudzības iestādēm tikai nepieciešamības gadījumā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto tiesisko kārtību.
Jūsu datu glabāšanas ilgums
1. Līzinga līguma noformēšanai nepieciešamie personiskie dati tiek nodoti līzinga uzņēmuma serveriem izmantojot SSL standartu. Pēc pasūtījumu apstrādes dati tiek dzēsti no vietnes un SIA “VIENSRATS.LV” tos nesaglabā, izņemot datus, kas saistībā ar maksājuma apstrādi par pasūtījuma apmaksu ietilpst SIA “VIENSRATS.LV” grāmatvedības uzskaitē.
2. Lai nodrošinātu Jūsu iegādātajai precei ar garantijas un pēc garantijas atbalstu, lai sazinātos ar Jums par veikto pieprasījumu, grāmatvedības uzskaites veikšanai, kā arī, lai pārvaldītu Jūsu iestatījumus un tiesības SIA “VIENSRATS.LV” Jūsu personisko informāciju uzglabā 10 gadus.
3. Ja Jūs nepieprasīsiet savu datu dzēšanu šajā laika posmā, izmantojot vietni, vai arī personīgi ierodoties SIA “VIENSRATS.LV” birojā ar personu apliecinošu dokumentu, pēc 10 gadu termiņa beigām, personas dati tiek iznīcināti.
Jūsu tiesības un izvēles iespējas
Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir Jums tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai bažas par Jūsu privātumu un SIA “VIENSRATS.LV” datu aizsardzības pasākumiem, lūdzu sazinieties ar mums.
1. Ikvienai personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi un iebilst pret personas datu apstrādi, iesniedzot iesniegumu rakstveidā, SIA “VIENSRATS.LV” birojā Krišjāņa Barona iela 125, Rīga, LV-1012, Latvija, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
2. Jums ir tiesības sniegt sūdzību Valsts datu inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.
3. Jums ir tiesības atteikties saņemt e-pastus, nosūtot ziņojumu uz e-pastu info@VIENSRATS.LV vai atteikties, lietojot saiti elektroniskajās vēstulēs. Kad Jūsu dati tiek apstrādāti ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, kas kalpo par pamatu SIA “VIENSRATS.LV” pārtraukt Jūsu datu apstrādi.
4. Jums ir tiesības prasīt SIA “VIENSRATS.LV” dzēst vai ierobežot Jūsu personas datus, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem. Tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa SIA “VIENSRATS.LV” saglabāt datus.
5. Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Tomēr, jāņem vērā, ka, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu iespējas saņemt SIA “VIENSRATS.LV” pakalpojumus.
Atbildība par Jūsu datu apstrādi
Atbildīgais par Jūsu personīgo datu apstrādi, ir SIA “VIENSRATS.LV” (reģ.nr. 54103135531, juridiskā adrese: Rīga, Hipokrāta iela 17 – 44, lv-1079). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personīgo datu apstrādi, rakstiet SIA “VIENSRATS.LV” uz e-pastu info@VIENSRATS.LV.